Илмий анжуманлар

Ўзбекистон Миллий университетида  2019 йилда ўтказиладиган халқаро, республика ва

вазирлик миқёсидаги илмий ва илмий-техник анжуманлар

РЎЙХАТИ 

Анжуман  мавзуси

Анжуман

тури

Ўтказиш жойи ва муддати

 
 

1.

Ўзбекистон ва Россияда география фани: умумий муаммолар, ҳамкорлик имкониятлари ва истиқболи

Халқаро

Тошкент ш.,

14-16 май

 

2.

Замонавий филология фанининг ривожланишида инновацияларнинг аҳамияти

Халқаро

Тошкент ш.,

14-15 ноябрь

 

3.

Геометрия ва топологиянинг замонавий муаммолари ва тадбиқлари

Халқаро

Тошкекнт ш.,

21-23 ноябрь

 

 

4.

Орол ҳавзаси геоэкологик муаммолари: илмий ғоялар, тадқиқотлар, инновациялар.

Халқаро

Тошкекнт ш.,

 5-6  июнь

 

 

5.

Миллий ва умуминсоний маданиятлар уйғунлиги: назария ва амалиёт

Республика

Тошкент ш.,

 18 апрель

 

6.

Аҳолининг турли гуруҳлари билан ижтимоий иш амалиёти

Республика

Тошкент ш.,

14-26 апрель

 

7.

Миллий иқтисодиётда суғурта тизимини модернизациялашнинг устувор йўналишлари

Республика

Тошкент ш.,

 21-26 апрель

 

8.

Миллий иқтисодиётлар трансформациясининг муаммолари ва йўллари: жадал инвестицион-инновацион ривожланиш бўйича янги таклифлар

Республика

Тошкент ш., 

6 июнь

 

9.

Ўзбекистонда ижтимоий шерикликнинг тамойиллари, хусусиятлари ва истиқболлари

Республика

Тошкент ш.,

14 июнь

 

10.

Аҳолининг ижтимоий жиҳатдан муҳтож қатламларини аниқлашнинг жаҳон амалиёти ва миллий хусусиятлари

Республика

Тошкент ш.,

24сентябрь

 

11.

Яшил иқтисодиёт ривожланишининг жаҳон тажрибаси ва ундан ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятлари

Республика

Тошкент ш.,

26 сентябрь

 

12.

Аудиовизуал ва интернет журналистика: назарияси, амалиёти ва таълим жараёнида инновацион ёндашувлар

Республика

Тошкент ш.,

12 апрель

 

13.

Ахборатлашган жамиятда замонавий социологиянинг долзарб масалалари

Республика

 Тошкент ш.,

 10 май

 

14.

Оммавий ахборот воситаларида тил, услуб, ва таҳрир масалалари

Республика

Тошкент ш.,

 28 май

 

15.

Эхтимолликлар назарияси ва математик статистиканинг замонавий муаммолари

Республика

Тошкент ш.,

30 апрель -1 май

 

16.

Илмий мунозара: муаммо, ечим ва ютуқлар

Республика

Тошкент ш.,

3 май

 

17.

Математик физиканинг ноклассик тенгламалари ва уларнинг тадбиқлари

Республика

Тошкент ш.,

24-26 октябрь

 

18.

Ўзбекистонда география таълим методикаси ва топонимика: тарихи, муаммолари ва истиқболлари

Вазирлик

Тошкент ш.,

26-27 апрель

 

Ёш олимлар фаолияти ҳақида
Асосий кўрсаткичлар
1200 Профессор-ўкитувчилар сони
10500 Jami talabalar soni
3500000 ARM fondi
45 Ta’lim yo‘nalishlari