Mustafayeva  Nodira Abdullayevnaning “Mustamlaka va sovet davri tarixshunosligida O‘zbekistonning XX asr  madaniyati” (07.00.07 - Tarixshunoslik, manbashunoslik va tarixiy tadqiqot usullari (tarix fanlari) mavzusidagi dissertatsiyasining himoyasi O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz, Tarix instituti, Qoraqalpoq ijtimoiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent davlat sharqshunoslik instituti huzuridagi Sharq qo‘lyozmalari markazi huzuridagi fan doktori ilmiy darajasini beruvchi 22.12.2015. tar.01.06 raqamli ilmiy kengashning 2016 yil 30 iyun soat 10:00 dagi majlisida bo‘lib o‘tadi. 

To'liq o'qish

Mutaxasislik imtihonlari

To'liq o'qish

 

Iqtisodiyot nazariyasi va Ingliz tilidan imtihon kunlari va qatnashuvchilar
Iqtisodiyot nazariyasi 11.05.2016 yil, Iqtisodiyot fakulteti, soat 14:00, 404-xona
Ingliz tili 11.05.2016 yil, Xorijiy filologiya fakulteti, soat 14:00, 507-xona
To'liq o'qish

МУСТАҚИЛЛИК МАФКУРАСИ ВА ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ

ҚУРИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ, ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ,

МАЪНАВИЙ НЕГИЗЛАРИ ВА ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

(Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг

асарлари асосида) 

Ижтимоий-гуманитар ва иқтисодиёт фанлари соҳалари бўйича фан доктори илмий даражаси ҳамда профессор, доцент, катта илмий ходим илмий унвонларини олишга даъвогарлардан қабул қилинадиган имтиҳон

САВОЛЛАРИ

 

To'liq o'qish

      Ijtimoiy-gumanitar va iqtisodiyot fanlari sohalari bo‘yicha

fan doktori ilmiy darajasi hamda professor, dotsent, katta ilmiy xodim
ilmiy unvonlarini olishga da'vogarlardan qabul qilinadigan imtihon
DASTURI

 

 

      PA_dastur

To'liq o'qish
To'liq o'qish
To'liq o'qish

      «Мустақиллик мафкураси ва демократик жамият қуришнинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, маънавий негизлари ва илмий асослари» (ЎзР Президенти Ислом Каримовнинг асарлари асосида) бўйича махсус малаквий имтиҳон 2016 йилнинг январ ойидан бошлаб Ўзбекистон Миллий университетида ҳам бўлади, ҳужжатлар 20-январгача қабул қилинади.  Тел.: 246-95-34

       “Ўзбекистоннинг энг янги тарихи” фанидан малакавий имтиҳонга ҳужжатлар 2016 йилнинг феврал ойидан бошлаб Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича МУВОФИҚЛАШТИРУВЧИ-методик марказга топширилади. www.tmarkaz.uz   

To'liq o'qish
To'liq o'qish
To'liq o'qish