O'zMU » Yangiliklar » Магистрлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичлари
2-илова
ЎзМУнинг 2017/2018 ўқув йилида магистрлар тайёрлаш бўйича қабул кўрсаткичларининг                             мутахассисликлар ва ўқитиш тиллари бўйича тақсимланиши
№* Шифр Мутахассисликлар Жами Тушган аризалар (29.07.2017)
Жами
ўзбек рус умумий
    ОТМ бўйича жами: Квота Танлов
кўрсаткичи
кунлик шу кунгача кунлик шу кунгача кунлик шу кунгача
1 5A111601 Ижтимоий гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (маънавият асослари) 4 4 4 15     4 15
2 5A120101 Адабиётшунослик (рус адабиёти) 4 3     1 10 1 10
  5A120102 Лингвистика:                 
3   рус тили 4 3     1 10 1 10
4   инглиз тили 11 4 9 39 1 4 10 43
5   француз тили 4 3 2 10     2 10
6   немис тили 4 2 1 7     1 7
7 5A120301 Ўзбекистон тарихи 5 5 8 20 1 3 9 23
8 5A120302  Тарих (йўналишлар ва мамлакатлар бўйича) 6 4   14 2 7 2 21
9 5A120303  Давлат бошқаруви ва маҳаллий ўз-ўзини бошқарув (фаолият турлари бўйича) 4   2 14     2 14
10 5A120304 Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (мамлакатлар бўйича) 3 4 2 11     2 11
11 5A120301 Археология 4 2 6 9     6 9
12 5A120402 Этнография, этнология ва антропология 4 2 3 8     3 8
13 5A120501 Фалсафа тарихи (йўналишлар бўйича) 3 2 2 6     2 6
14 5A120502 Фалсафа (қўллаш соҳаси) 2 3 4 5     4 5
15 5A120503 Этика ва эстетика 2 2 1 4     1 4
16 5A120504 Онтология, гносеология ва логика 2 3 2 6     2 6
17 5A130101 Математика (йўналишлар бўйича) 16 2 3 36 2 3 5 39
18 5A130102 Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика  7 2 4 16     4 16
19 5A130103 Дифференциал тенгламалар ва математик физика  7 2 6 13 1 3 7 16
20 5A130201 Математик моделлаштириш ва сонли усуллар  6 0 2 2     2 2
21 5A130202 Амалий математика ва ахборот технолгиялари 8 3 2 16 2 4 4 20
22 5A140101 Биология (фан йўналиши бўйича) 12 2 3 15 1 7 4 22
23 5A140102 Микробиология ва вирусология 6 2 1 7 1 2 2 9
24 5A140103 Ихтиология ва гидробиология 6 1 2 5   1 2 6
25 5A140104 Биотехнология 6 1 2 6   1 2 7
26 5A140105 Биофизика 6 1 1 8     1 8
27 5A140106 Биокимё 6 1 2 6     2 6
28 5A140107 Генетика 6 2 4 11     4 11
29 5A140201 Назарий физика 6 1 2 3   1 2 4
30 5A140202 Физика (йўналишлар бўйича) 16 1 2 19   4 2 23
31 5A140203 Гелиофизика ва қуёш энергиясидан фойдаланиш 6 2 3 6 2 3 5 9
32 5A140204 Конденсацияланган муҳитлар физикаси ва материалшунослик (турлари бўйича) 12 1 5 13   3 5 16
33 5A140205 Атом ядроси ва элементлар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника 6 1 3 6   2 3 8
34 5A140301 Назарий механика 6 2   10       10
35 5A140401 Астрономия (тадқиқот йўналишлари бўйича) 6 1 3 5     3 5
36 5A140501 Кимё (фан йўналиши бўйича) 18 3 8 50 2 7 10 57
37 5A140502 Материаллар ва моддалар кимёси (материаллар бўйича) 4 3 3 10     3 10
38 5A140503 Нефть ва газ кимёси ва технологияси 8 3 4 18 1 4 5 22
39 5A140602 География (ўрганиш объекти бўйича) 4 3 3 12     3 12
40 5А140701 Метеорология, иқлимшунослик, агрометеорология (фаолият турлари бўйича) 6 2 4 8 2 3 6 11
41 5A140702 Гидрометеорология (фаолият турлари бўйича) 6 1 2 8     2 8
42 5A140801 Умумий ва ҳудудий геология (фанлар йўналишлари бўйича) 6 1 1 3   2 1 5
43 5A140803 Геокимё, фойдали казилмаларни қидиришнинг геокимёвий усуллари 6 1 1 3   1 1 4
44 5A140804 Минерология, кристаллография, петрография 6 1   3   1   4
45 5A140806 Геологик съёмка ва фойдали қазилмалар конларини қидириш 8 1 4 8 1 2 5 10
46 5A140901 Геофизика, фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари 5 1 1 5     1 5
47 5A140902 Сейсмология ва сейсмометрия 3 1   2       2
48 5A141001 Тупроқшунослик (тадқиқот тури бўйича) 6 1 2 6     2 6
49 5A141002 Экспериментал агрокимё 6 1 4 8     4 8
50 5A141102 Гидрогеология (ўрганиш объекти бўйича) 6 1 2 7     2 7
51 5A210102 Социология (йўналишлар бўйича) 3 1 1 4     1 4
52 5A210102 Ижтимоий тизим ва жараёнларнинг ахборот ва психологик хавфсизлиги 4 1   4       4
53 5A210201 Психология (фаолият турлари бўйича) 3 6 2 17     2 17
54 5A220101 Журналистика (фаолият турлари бўйича) 4 2 2 6 2 2 4 8
55 5A220101 Олий журналиктика курслари 14 3 7 37 2 6 9 43
56 5A220103 Телевидение ва радио эшиттириш 2 2 3 4     3 4
57 5A220104 Ноширлик иши ва муҳаррирлик 2 3 3 5     3 5
58 5A220105 Ахборот хизматлари технологияси (фаолият турлари бўйича) 2 3 3 5     3 5
59 5A220301 Ҳужжатчилик, ҳужжатшунослик ва архившунослик 2 2   4       4
60 5A230102 Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)  2 6 8 12     8 12
61 5A311502 Геодезия ва картография (функциялари бўйича) 6 4 3 17 2 4 5 21
62 5A311701 Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бўйича) 6 1 2 4     2 4
63 5A330101 Ахборот тизимларининг математик ва дастурий таъминоти (фойдаланиш тури бўйича) 5 2 1 10     1 10
64 5A330204 Ахборот тизимлари (тармоқлар бўйича) 6 2 6 14     6 14
65 5A330301 Криптография ва криптоанализ (йўналишлари бўйича) 4 1   5       5
66 5A330302 Ахборот хавфсизлиги (йўналишлар бўйича) 6 2 2 11 1 3 3 14
67 5A520101 Ижтимоий иш (соҳа ва фаолият турлари бўйича) 3 3 2 10     2 10
68 5A630102 Экология (тармоқлар ва соҳалар бўйича) 3 2 1 5     1 5
    Жами: 391   181 696 28 103 209 799