O'zMU » Yangiliklar » Мустақиллик мафкураси ҳамда демократик жамият қуришнинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий, маънавий негизлари ва илмий асослари

Имтиҳон соат 14.00дан ЎзМУ маъмурий бинонинг 2-қават 7- аудиториясида бўлади.   

                   

Фамилияси, исми,

отасининг исми

КИХИ  

ёки МИ Бириктирил

ган ОТМ ёки ИТМ номи 

Шифри

13.12.2016 соат 14.00

1.

Одилова Гулноза Комилжоновна

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик

2.

Нормуродова Нозлия Зариловна

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

10.00.04 – Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти

3.

Оманов Пулатжон Ҳабитович

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, МИ

13.00.02– Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

4.

Нарзуллаев Олим Холмаматович

Тошкент давлат юридик университети, МИ

12.00.06 – Табиий ресурслар ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ

5.

Махмудова Дилфуза Мелиевна

Ўзбекистон Миллий университети, КИХИ

13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

6.

Азизкулов Бахтиёр Хушвактович

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти илмий-тадқиқот институти, КИХИ

08.00.04– Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

7.

Усманова Шоира Рустамовна

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

профессор илмий унвони учун

8.

Ниязимбетов Марат Қудиярович

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Фалсафа маркази, КИХИ

09.00.01– Онтология, гносеология ва мантиқ

9.

Остонов Ойбек Алиқулович

Тошкент давлат аграр университети

доцент илмий унвони учун

10.

Гаффарова Гулчехра Гуламжановна

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Фалсафа маркази, МИ

09.00.01 – Онтология, гносеология ва мантиқ

11.

Парманов Шокир Эшбоевич

Ўзбекистон Миллий университети, КИХИ

07.00.05 - Археология

12.

Гайбуллаева Юлдуз Анваровна

Ўзбекистон Миллий университети, МИ

07.00.01 – Ўзбекистон тарихи

13.

Насиров Отабек Назиржанович

Тошкент давлат аграр университети, доц.в.б.

доцент илмий унвони учун

14.

Жалалова Гулбахор Одилжоновна

Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Фалсафа маркази, МИ

09.00.01– Онтология, гносеология ва мантиқ

15.

Таджибаева Дилбар Ахмедовна

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, МИ

13.00.02– Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

16.

Зохидов Азаматжон Аъзамович

ЎзР Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактаби илмий котиби

08.00.13 - Менежмент

17.

Латипова Нодира Мухтаржановна

Ўзбекистон Миллий университети, МИ

22.00.02 - Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

18.

Мирзахмедова Хулкар Василовна

Тошкент давлат шарқшунослик институти, МИ

10.00.05– Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти

19.

Курбанов Сухроб Абдуллоевич

ЎзР ФА Санъатшунослик институти, МИ

17.00.04– Тасвирий ва амалий безак санъати. Дизайн назарияси ва тарихи

20.

Усмонов Кахрамонжон Акбаралиевич

Тошкент молия институти, МИ

08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби

21.

Янгиев Ғайрат Авазхонович

Тошкент давлат юридик университети, И

12.00.09 – Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси