O'zMU » Yangiliklar » Мутахассислик фанлардан малакавий имтиҳонлар

Илова 1

Мутахассислик фанлардан малакавий  имтиҳонлар

01.01.02- Дифференциал тенгламалар ва математик физика

17.11.2016 йил, Математика факультети  205-хона, соат10:00

 1.  

Каримов Шахобиддин Туйчибоевич

Фарғона давлат  университети

катта илмий ходим-изланувчи

 

01.01.02- Дифференциал  тенгламалар ва математик физика

 1.  

Хажиев Икромбек Озодович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

01.01.02- Дифференциал  тенгламалар ва математик физика

01.01.05-Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

17.11.2016 йил, Математика факультети  308-хона, соат 14:00

 1.  

Сафаров Уткир  Авлаярович

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Математика  институти

катта илмий ходим-изланувчи

 

01.01.05- Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

 

 

 1.  

Имомов Аъзам Абдурахимович

 

 

 

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Математика  институти

 

 

мустақил-изланувчи

01.01.05- Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

 

 

 1.  

Нурмухамедова Наргиза  Сайдиллаевна

 

 

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

 

01.01.05- Эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

02.00.01-Ноорганик  кимё

21.11.2016 йил, Кимё факультети 418-хона, соат 14:00

 1.  

Ибрагимов Азиз Бахтиярович

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

катта илмий ходим-изланувчи

02.00.01-Ноорганик  кимё

 

02.00.03 – Органик кимё

19.11.2016 йил, Кимё факультети 418-хона, соат  14 :00

1.

Холиков Турсунали Суюнович

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

02.00.03 – Органик

кимё

 

 

 

2.

Юлдашева Мухаббат Раззоқбердиевна

 

 

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

02.00.03 – Органик

кимё

 

 

 


03.00.04-Микробиология ва  вирусология

                          22.11 2016 йил, Биология факультети 203-хона, соат 10:00

 1.  

Расулов Бахтиёр

Абдуғафурович

ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

катта илмий ходим-изланувчи

03.00.04-Микробиология ва вирусология

 1.  

Миралимова Шахло  Мирджамоловна

ЎзР ФА Микробиология институти

катта илмий ходим-изланувчи

03.00.04-Микробиология ва вирусология

 1.  

Кадирова Гулчехра Хакимовна

ЎзР ФА  Микробиология институти

мустақил-изланувчи

03.00.04-Микробиология ва вирусология

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

                               24.11.2016 йил, Биология факультети  203- хона, соат 10:00

1.

Кузиев Мирзохид Садуллоевич

Самарқанд давлат университети

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

 

03.00.08-Одам ва ҳайвонлар физиологияси

03.00.10-Экология

15.11.2016 йил, Биология факультети  203-хона, соат 10:00

1.

Халманов Нуроли Тошкуватович

Самарқанд давлат университети

 

 

мустақил-изланувчи

03.00.10-Экология

2.

Шеримбетов Санжар Гулмирзоевич

ЎзР ФА 

Биоорганик кимё институти

катта илмий ходим-изланувчи

 

03.00.10-Экология

3.

Утемуратова Гулширин Нажиматдиновна

 

Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти

 

мустақил-изланувчи

03.00.10-Экология

03.00.12-Биотехнология

17.11.2016 йил, Биология факультети  203-хона, соат 10:00 

 1.  

Насметова Саодат Мамажановна

ЎзР ФА  Микробиология институти

катта илмий ходим-изланувчи

03.00.12-Биотехнология

 1.  

Хамраева  Нафиса Тиркашевна

Жиззах давлат педагогика институти

мустақил-изланувчи

03.00.12-Биотехнология

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

25.11.2016 йил, Тарих факультети  307-хона, соат 14:00

 1.  

Иномов Одилжон Улуғхўжа ўғли

Тошкент давлат педагогика университети

 

 

мустақил-изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 1.  

Расулов Бахтиёр Махмуджонович

Андижон давлат университети

 

мустақил-изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 1.  

Каюмова Шахноза Абдурахимовна

Ўзбекистон Миллий университети  қошидаги

 Тарих институти

мустақил-изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 

 1.  

Джуманов Санжарбек    Абдуразакович

Самарқанд давлат университети

катта илмий ходим-изланувчи

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 

 1.  

Қабулов Эшболта Атамуратович

 

Термиз давлат университети

 

катта илмий ходим-изланувчи

 

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 

 1.  

Ураков Дилшодбек Жамолиддинович

Ўзбекистон Миллий университети

 

мустақил-изланувчи

 

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 

 

 1.  

Хайназаров Бахромжон Бахтиёрович

Ўзбекистон Миллий университети

 

мустақил-изланувчи

 

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 

 

 1.  

 

Базарбаев Рахимназар Жуманазарович

 

Нукус давлат педагогика институти

мустақил-изланувчи

 

07.00.01-Ўзбекистон тарихи

 

 

 

Ўзбекистон  тарихи (қўшимча)

 1.

Курбонова Дилафруз Абдирашидовна

 

 

 

Миллий рассомлик  ва дизайн институти

 

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

17.00.05-Музейшунослик . тарихий маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш

07.00.03-Жаҳон тарихи

15.11.2016 йил, Тарих факультети  307-хона, соат 14:00

 1.  

Рашидов Рустам Расулович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

катта илмий ходим-изланувчи

07.00.03-Жаҳон тарихи

2.

 

 

Хатамова Мунира Маткаюмовна

 

Ўзбекистон Миллий университети қошидаги

Тарих институти

мустақил-изланувчи

07.00.03-Жаҳон тарихи

 

 

 

 

 

07.00.04- Диншунослик. Ислом тарихи ва манбашунослиги (фалсафа)

23.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети  517- хона, соат 15:00

 1.

Турдиматова Ирода   Гайратовна

Тошкент  ислом университети

мустақил-изланувчи

07.00.04- Диншунослик. Ислом тарихи  ва манбашунослиги

2.

Кушаев Умиджон 

Рахимович

 

 

Тошкент  ислом университети

 

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

 

 

07.00.04- Диншунослик. Ислом тарихи  ва манбашунослиги

 

07.00.04- Диншунослик. Ислом тарихи ва манбашунослиги (тарих)

18.11.2016 йил, Тарих факультети   307-хона, соат 14:00

1.

Сагдиев Хабибулло Ёдгорович

Тошкент  ислом университети

катта илмий ходим-изланувчи

 

07.00.04- Диншунослик. Ислом тарихи ва манбашунослиги


07.00.09-Ижтимоий-сиёсий  институтлар ва жараёнлар тарихи

17.11.2016 йил, Тарих факультети  307-хона, соат 14:00

1.

Эрназаров  Дилмурод Зухриддинович

Ўзбекистон Республикаси  Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув  академияси

мустақил-изланувчи

07.00.09-Ижтимоий-сиёсий  институтлар ва жараёнлар тарихи

2.

Назиров Мухтор  Махмудович

Тошкент давлат шарқшунослик институти

катта илмий ходим-изланувчи

07.00.09-Ижтимоий-сиёсий  институтлар ва жараёнлар тарихи

3.

Атамуратов Мурат Утепбергенович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

07.00.09-Ижтимоий-сиёсий  институтлар ва жараёнлар тарихи

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

28.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети кафедра, соат 14:00 

1.

Эргашева  Махбуба

Хотамбековна

 Самарқанд давлат университети 

мустақил-изланувчи

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

 

2.

Усмонов Фаррух Насирдинович

 

 

 

Тошкент ахборот технологиялари университети Самарқанд филиали

 

 

мустақил-изланувчи

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

 

 

 

3.

Курбонова Лолахон

 Абдулхадимовна

  Ўзбекистон Миллий университети қошидаги

 

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

 

 

 

 

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари  фалсафаси

23.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети  517-хона, соат 14:00

 1.  

Султонов Аслиддин

Фазлиддинович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси

09.00.03-Фалсафа тарихи

24 11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети 417-хона, соат 10:00 

 1.  

Исмоилов Собиржон Турабекович

Гулистон давлат университети

мустақил-изланувчи

09.00.03-Фалсафа тарихи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

16.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети  509-хона, соат 14:00

 1.  

Камолова Кимёхон Гуломжановна

Тошкент давлат педагогика университети

мустақил-изланувчи

09.00.03-Фалсафа тарихи

 1.  

Хужаев Муминжон Исохонович

Ўзбекистон Миллий университети

мустақил-изланувчи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

11.00.02- Иқтисодий ва ижтимоий  география

25.11.2016 йил, Физика факультети  112-хона,  соат 10:00

 1.  

Ражабов  Фуркат

Туракулович

 

 

 

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

11.00.02- Иқтисодий ва ижтимоий  география

 1.  

Усманов

Закир Каримович

 

Ўзбекистон Миллий университети

 

мустақил-изланувчи

11.00.02- Иқтисодий ва ижтимоий  география

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи.

Социологик тадқиқотлар усуллари

                            23.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети  409-хона, соат 15:00 

1.

Убайдуллаева Раиса Турсуновна

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

 

мустақил-изланувчи

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

16.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети  409-хона, соат 15:00 

 

1.

Абдуллаев Сардорбек Усмонхуджаевич

 

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

2.

Каланова Сабохат Мурадовна

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

3.

Матибаев Тасполат Балтабаевич

Ўзбекистон Миллий университети

 

мустақил-изланувчи

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

Умумий биология  (қўшимча)

29.11.2016 йил, Биология факультети  203-хона, соат 10:00

 1.  

Жабборова Дилфуза

 Пушкиновна

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

 

мустақил-изланувчи

03.00.07- Ўсимликлар  физиологияси ва биокимёси

 

 1.  

Рафиева Феруза Умидуллоевна

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

мустақил-изланувчи

03.00.09-Умумий генетика

 1.  

Абдуллаев Файзулла Хабибуллаевич

 

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

катта илмий ходим-изланувчи

03.00.09-Умумий генетика

 

 1.  

Мўминов   Ҳасан  Алиқулович 

 

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси  институти

 

мустақил-изланувчи

03.00.09-Умумий генетика

 

 

 1.  

Азимов Абдулахат

Абдужаббарович

 

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

мустақил-изланувчи

03.00.09-Умумий генетика

Фалсафа тарихи  (қўшимча)

24.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети  417 -хона, соат 10:00  

1.

Ботирова Сайёра Якубжоновна

Наманган давлат университети

 

мустақил-изланувчи

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

2.

Рахмонов Дусмурод Абдиназарович

 

Ўзбекистон Миллий университети

 

 

катта илмий ходим-изланувчи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа

 

 

 

3.

Кахарова Мунира

Махамаджановна

Ўзбекистон Миллий университети

катта илмий ходим-изланувчи

 

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари  фалсафаси

 

Онтология ва билиш назарияси (қўшимча)

28.11.2016 йил, Ижтимоий фанлар факультети  314-хона, соат 14:00

 1.  

Ботирова Сайёра Якубжоновна

Наманган давлат университети

 

мустақил-изланувчи

09.00.01-Онтология, гносеология ва мантиқ

 1.  

Кахарова Мунира

Махамаджановна

Ўзбекистон Миллий университети

катта илмий ходим-изланувчи

 

09.00.02-Онг, маданият ва амалиёт шакллари  фалсафаси

 

 1.  

Рахмонов Дусмурод Абдиназарович

Ўзбекистон Миллий университети

катта илмий ходим-изланувчи

09.00.04-Ижтимоий фалсафа