O'zMU » Himoyaga oid e'lonlar » 2017 йил ноябрь сессиясида махсус имтиҳонни топширишга рухсат этилган талабгорлар рўйҳати

       “Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштириш, қонун устуворлиги, иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш ҳамда ижтимоий ривожланишнинг илмий асослари ва амалий йўналишлари” фани бўйича 2017 йил ноябрь сессиясида махсус имтиҳонни топширишга рухсат этилган талабгорлар рўйҳати

Имтиҳон соат 14.00дан ЎзМУ маъмурий бинонинг 2-қават мажлислар залида (Намунавий деканат) бўлади.   

 

 

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

КИХИ  

ёки МИ Бириктирил

ган ОТМ ёки ИТМ номи

Илмий унвон

16.11.2017 соат 14.00

1.

 

 

 

2.

Исраил Муқаддас Иргашевна

Ўзбекистон Миллий университети, Услубият ва таҳрир кафедраси доц.в.б.

проф. илмий унвонини олиш учун

3.

Очилдиев Файзулла Бабакулович

Ўзбекистон Миллий университети, Археология кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

4.

Бозаров Дилмурод Мирзарасулович

Ўзбекистон Миллий университети, Фалсафа ва мантиқ кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

5.

Мавлонов Мамаджон Мустафаевич

Ўзбекистон Миллий университети, Педагогика кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

6.

Усманова Шоира Рустамовна

Тошкент давлат шарқшунослик институти, Таржима назарияси ва амалиёт кафедраси мудири

Проф. илмий унвонини олиш учун

7.

Каланов Аслиддин Джураевич

Миллий рассомлик ва дизайн институти, доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

8.

Муллабаева Нозима Махмуджановна

Ўзбекистон Миллий университети, Психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

9.

Далимова Нилуфар Мелибаевна

Ўзбекистон Миллий университети, Психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

10.

Бутаев Шавкат Турдалиевич

ЎзДЖТУ ҳузуридаги чет тилларни ўқитишнинг инновацион методикаларини ривожлантириш Республика илмий-амалий маркази, гуруҳ рабари

доцент илмий унвонини олиш учун

11.

Халмуратова Жамила Ирматовна

Тошкент архитектура қурилиш институти, Ўзбек ва хорижий тиллар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

12.

Ахрарова Зебуниса Бахромовна

Ўзбекистон Миллий университети, Педагогика кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13.

Нишонова Гулнора Усмановна

Ўзбекистон Миллий университети, журналистика факультети доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

14.

Парманов Фарход Ярашевич

Ўзбекистон Миллий университети, Социология кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

15. 

Джуманова Раъно Файзуллаевна

Ўзбекистон Миллий университети, Минтақавий иқтисодиёт кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16.

Джалилова Хуршида Мирхоликовна

Ўзбекистон Миллий университети, Жаҳон адабиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17.

Талипов Махирджан Агзамович

Тошкент архитектура қурилиш институти, Шахарсозлик ва ландшафт архитектураси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

18.

Куязова Дарманжан Тураевна

Миллий рассомлик ва дизайн институти, Музейшунослик кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

19.

Нишанова Камола Солижон қизи

Миллий рассомлик ва дизайн институти, Музейшунослик кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

 

 

 

 

 

Фамилияси, исми,

отасининг исми

КИХИ  

ёки МТ Бириктирил

ган ОТМ ёки ИТМ номи

Шифри

17.11.2017 соат 14.00

 1 

Агзамходжаева Саида Сабитхановна

Ўзбекистон давлат консерваторияси, Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси проф.в.б.

Проф. илмий унвонини олиш учун

2

Атаханова Феруза Захировна

Миллий рассомлик ва дизайн институти, 2- босқич таянч докторанти

доцент илмий унвонини олиш учун

3

Мусаев Фахриддин Абдусаттарович

Ўзбекистон Миллий университети, Миллий ғоя кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

4

Назаров Нурали Нормирзаевич

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, Фалсафа кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

5

Хайдаров Исмоил Оллоқулович

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Педагогика фа психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

6

Кадирова Дилбар Салиховна

Ўзбекистон Миллий университети, Этика ва эстетика кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

7

Степанова Ольга Ивановна

Ўзбекистон Миллий университети, Фалсафа ва мантиқ кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

8

Агзамова Нилюфар Шухратовна

Ўзбекистон Миллий университети, Этика ва эстетика кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

9

Алиева Элвина Аметовна

Ўзбекистон Миллий университети, рус филологияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

10

Щитка Неля Николаевна

Ўзбекистон Миллий университети, рус филологияси кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

11

Холикулов Ахмаджон Боймахаматович

Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистон тарихи кафедраси, доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

12

Абдуллаева Ойдин Утамурадовна

Ўзбекистон давлат консерваторияси, Бастакорлик ва чалғулаштириш кафедраси мудири

Проф.  илмий унвонини олиш учун

13

Мирзаев Акбаржон Абдурахимович

Ўзбекистон давлат консерваторияси, Овоз режиссерлиги ва информатика кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

14

Аликариева Аълохон Нуриддиновна

Ўзбекистон Миллий университети, Социология кафедраси, доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

15

Мухамедова Муниса Сабировна

Миллий рассомлик ва дизайн институти, Музейшунослик кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16

Азизова Шахида Валиджановна

Ўзбекистон Миллий университети, Психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

17

Худайназаров Самад Худайбердиевич

Ўзбекистон Миллий университети, Миллий ғоя кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

18

Курбанов Райем Юлдашович

Ўзбекистон Миллий университети, Миллий ғоя кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

19

Хусанова Хайринисо Тайировна

Ўзбекистон Миллий университети, Социология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

20

Усманова Рано Миржалиловна

Тошкент давлат техника университети, Саноат иқтисодиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

18.11.2017 соат 14.00

1

Жураев Юлдаш Ачилович

Ўзбекистон Миллий университети, Демократик давлат қуриш назарияси ва амлаиёти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

2

Қосимов Хайрулло Собирович

Миллий рассомлик ва дизайн институти катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

3

Каланов Камил Кулахматович

Ўзбекистон Миллий университети, Социология кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

4

Ибрагимов Шавкат Муминович

Ўзбекистон Миллий университети, Рақамли ОАВ кафедраси мудири

доцент илмий унвонини олиш учун

5

Касимов Ойбек Садикжанович

Миллий рассомлик ва дизайн институти, 1-босқич таянч докторанти

доцент илмий унвонини олиш учун

6

Умаров Джамшид Хасанович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия  институти, кафедра мудири

Проф. илмий унвонини олиш учун

7

Габриэльян Софя Ивановна

Ўзбекистон Миллий университети, Тарих кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

8

Ахмедов Толкун Болтабоевич

Миллий рассомлик ва дизайн институти, Тарихий санъат тарихи ва назарияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

9

Махмудов Ойбек Анварович

Ўзбекистон Миллий университети, Жаҳон тарихи кафедраси катта ўқитувчиси

доцент илмий унвонини олиш учун

10

Расулова Нодира Сардаровна

ЎзР Ҳарбий-техника институти, Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

11

Абидов Шавкат Усманович

Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия  институти, Футбол назарияси ва услубияти кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

12

Олимжанова Шоира Олимжановна

Ўзбекистон Миллий университети, Иқтисодиёт назарияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

13

Рахимова Шахло Бахтияровна

Тошкент давлат педагогика университети, Тиллар ва нутқ маданияти кафедраси кафедра мури

доцент илмий унвонини олиш учун

14

Хакимова Дилдора Бахадировна

Ўзбекистон Миллий университети, Психология кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

15

Маматова Якута Мухамаджоновна

Ўзбекистон Миллий университети,  ОАВ кафедраси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун

16 

Абдуллаева Махпрат Нурматовна

А.Авлоний номидаги ХТХҚТМОМИ, Хорижий тиллар кафедраси катта ўқитувчиси доц.

доцент илмий унвонини олиш учун

17

Кукатова Ольга Алексевна

Ўзбекистон Миллий университети, рус филологияси кафедраси доц.в.б.

доцент илмий унвонини олиш учун