O'zMU » Ma'lumotlar » Ichki resurslar

 

1. O'zMU sayti nuu.uz
2. Mexanika Matematika fakulteti math.nuu.uz
3. Fizika fakulteti phys.nuu.uz
4. Kimyo fakulteti chem.nuu.uz
5. Biologiya-tuproqshunoslik fakulteti bio.nuu.uz
6. Geologiya fakulteti  geol.nuu.uz
7. Geografiya fakulteti geogr.nuu.uz
8. Iqtisodiyot fakulteti econ.nuu.uz
9. Huquqshunoslik fakulteti law.nuu.uz
10. Jurnalistika fakulteti  journ.nuu.uz
11. Xorijiy filologiya fakulteti forphil.nuu.uz
12. O'zbek filologiyasi fakulteti  uzphil.nuu.uz
13. Tarix fakulteti hist.nuu.uz
14. Falsafa va Huquq fakulteti philos.nuu.uz
15. Elektron kutubxona ek.nuu.uz
16. O'zMU Galereyasi gallery.nuu.uz
17. O'zMU xabarlari uzmuxabarlari.nuu.uz
18.  uzgjaxboroti.nuu.uz
19. Talaba o'zlashtirishi st.nuu.uz

20. Ijtimoiy siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy, falsafiy huquqiy jurnal 

falsafavahuquq-jurnal.nuu.uz
21. Al-Khorezmiy  Al-Khorezmiy.uz
22.  numf2014.nuu.uz
23.  geom2014.nuu.uz

24. Fizika-Matematika fanlari bo'yicha16.07.2013.FM.01.01

raqamli ilmiy kengash

ik-fizmat.nuu.uz
25. Kimyo fanlari bo'yicha 16.07.2013.K.01.02 raqamli ilmiy kengash  ik-kimyo.nuu.uz
26. Biologiya fanlari bo'yicha 16.07.2013.B.01.03  raqamli ilmiy kengash  ik-bio.nuu.uz
27. Falsafa fanlari bo'yicha 16.07.2013.F.01.04 raqamli ilmiy kengash  ik-falsafa.nuu.uz
28. Filologiya fanlari bo'yicha 16.07.2013.FIL.01.05 raqamli ilmiy kengash  ik-filol.nuu.uz
29. Kamolot kamolot.nuu.uz

30. Республиканская научная конференция с участием зарубежных ученых

"СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ"

conf.nuu.uz