O'zMU » Ma'lumotlar » Geografiya-Geologiya fakulteti

1935-yili gologiya-tuproqshunoslik-gografiya fakultti ochildi. 1945 yili mustaqil gografiya fakultti tashkil etildi. Fakultt hozirgi vaqtda O’zbkistonda gografiya, gidrometeorologiya, godziya, kartografiya va kadastr, mintaqaviy iqtisodiyot hamda dmografiya sohalarida yetakchi o’quv va ilmiy markaz hisoblanadi.

Fakultt tarkibida oltita kafdra faoliyat ko’rsatmoqda. Shuningdk aholi muammolari bilan shug’ullanadigan ilmiy markaz mavjud. H.Hasanov nomidagi “Globus” o’quv mtodika xonasi, ijtimoiy gografiya va mintaqaviy iqtisodiyot, gidrologiya, godziya, kartografiya va kadastr ixtisoslashgan o’quv kabintlari va bsh mingdan ortiq kitob fondiga ega bo’lgan kutubxona ishlab turibdi.

Hozirgi davrda fakulttda 10 ta fan doktori, profssor va 18 nafar fan nomzodi-dontlar o’quv jarayoni, ilmiy nazariy hamda Amaliy ahamiyatga ega bo’lgan tadqiqot ishlari olib bormoqdalar. Hozir fakulttda «Aholi gografiyasi», «Atlas kartografiyasi», «Quruqlik gidrologiyasi», «Agroiqlimshunoslik va tabiiy gografiya» kabi ilmiy yo’nalishlar va maktablar shakllandi.

Fakulttning kunduzgi va sirtqi bo’limida 650 dan ortiq talaba talim olmoqda. Gograf, injnr gidromtorolog va godzist-kartograf tayyorlash jarayonida o’quv, ishlab chiqarish amaliyotlari g’arbiy Tyanshanning eng go’zal va gografik jihatdan xaraktrli rayonida joylashgan Chorvoq o’quv dala  amaliyot bazasida o’tkaziladi. Ishlab chiqarish va pdagogik amaliyotlar «O’zgodzkadastr» bosh boshqarmasida, O’zbkiston bosh gidromtorologiya xizmati markazida, O’zbkiston Rspublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat komittida, xokimiyatlarning statistika va kadastr bo’limlarida, Toshknt shahar xokimiyati ijroiya mahkamasining «r munosabatlarini va ko’chmas mulk kadastrini tartibga solish bosh boshqarmasida», O’zbkiston Rspublikasi Statistika dportamntida, Samarali iqtisodiy siyosat markazida, Toshknt shahrining namunaviy maktablarida, akadmik liy va kolljlarida o’tkaziladi.

Fakultt kafdralarining “Ergeodezkadastr”qo’mitasida, Markaziy aerogodziya korxonasida va Toshknt kartografiya fabrikasida, SANIGMI da filiallari mavjud. Bitirib chiquvchi bakalavr va magistrlar mamlakat iqtisodiyotning turli sohalarida, O’RFA tarmoq institutlarida, xokimiyatlarning, ilmiy tkshirish va loyihalash institutlarining ixtisoslashgan bo’limlarida, rjalashtirish tashkilotlarida, Oliy va o’rta maxsus talim vazirligi tasarrufidagi o’quv muassasalarida va boshqa qator nufuzli tashkilot va korxonalarda xizmat qiladi.

Fakultt qoshida gografiya fanlaridan nomzodlik va doktorlik dissrtaiyalarini himoya qilish bo’yicha   ixtisoslashgan ilmiy kngash faoliyat ko’rsatib klmoqda. Fakultt Xitoy, Rossiya, Ukraina, Qozog’iston, Qirg’iziston, Turkmaniston va boshqa bir qancha xorij mamlakatlarining nufuzli univrsittlari bilan mustahkam aloqa o’rnatgan.

 

Fakultet saytiga o'tish

 

2015-2016-yil talabalar  stipendiyasi miqdori

 

2015-2016-yil talabaning 1 yillik o'qitish miqdori